Individuaalne meediatreening

Individuaalne meediatreening on end vormina tõestanud kui kõige efektiivsem ja kiirem meediaga suhtluseks ette valmistamise viis.

Individuaalne meediatreening on üks-ühele koolitus, mis pühendub inimese arendamisele ja ettevalmistamisele meediasuhtluseks. Seda võib nimetada ka meediateraapiaks, sest üks-ühele vestluse käigus selguvad peamised hirmud ja takistused ning harjutamist vajavad oskused. Individuaalne treening on praktiline ning keskendub kommunikatsioonioskuste lihvimisele – viiakse läbi teste ja harjutusi ning antakse tagasisidet ja soovitusi edasiseks tööks iseendaga.

Üks-ühele meediatreeningu suurim eelis on personaalse tagasiside andmise võimalus ja seeläbi kiiresti õppimine. Grupikoolitustel ei ole see võimalik, sest osa vajalikke soovitusi ja hinnanguid on väga isiklikud, mida teiste ees välja tuua ei saa.

  Kellele üks-ühele meediatreening sobib?

  Ettevõtted näevad üks-ühele treeningu vajadust olulistele kõneisikutele, näiteks kõrgetel juhtivatel kohtadel isikutele, kes esindavad nii ennast kui ettevõtet vastutusrikastel teemadel. Individuaalne meediatreening on eriti kasulik enne tähtsat meedia- või konverentsiesinemist. Üks-ühele treeningut kasutatakse ka „Hirmust eduni“ meediakoolituse täienduseks.

   Treeningu etapid:

    

   • Testid esinejatüübi kindlaksmääramiseks
   • Soovitused oma formaadi (stiili) väljatöötamiseks, muutmiseks või arendamiseks
   • Ettevalmistusmetoodikad ja harjutused erinevateks esinemisteks (seisukoht, kommentaar, diskussioon, isikulugu, konverents jne)
   • Sparring (väga intensiivne treening küsimuste-vastuste vormis koos tagasiside ja vajadusel parandustega)
   • Soovitused edaspidiseks arenguks ja kodused harjutused

   Ühe sessiooni jooksul on võimalik läbida kas kõik või osad etapid. Lähtuvalt vajadusest ja inimese varasemate oskuste tasemest keskendutakse kõige olulisemale.

   Sessiooni asukoht on turvaline (mitte avalik) keskkond, mis soosib avatust ja usaldusväärsust.

   Põhjalik ettevalmistus avalikuks suhtluseks kõikides kanalites:
   • RTelevisioon
   • RRaadio
   • RSpontaansed ajakirjanike kõned
   • RKonverentsil esinemine
   • RTööalased sõnavõtud

   Kestus: 1,5 h

   Asukoht lepitakse eraldi kokku.

   Strateegilise kommunikatsiooni nõustamine

    

   „Pilk kõrvalt“

   Reeglina vajavad firmad, institutsioonid ja isikud alguses „Pilku kõrvalt“. See on analüüs inimeselt või inimestelt, kes ei ole uuritavaga emotsionaalselt seotud. „Pilk“ on senise kommunikatsiooni praktika ja konkurentsiolukorra analüüs.

   Senise tee muutmine või uue valimine

   See toimub kolmes etapis, kus töötatakse välja

   1.      Ideoloogia

   2.      Sõnumid

   3.      Kanalid

   Just selles järjestuses ja mitte teisiti, sest ilma ideoloogiata ei ole midagi kommunikeerida. Esimene etapp on kõige tähtsam ja aeganõudvam. Tavaliselt toimub see koostöös juhttiimiga. Tihti on pärast seda vajalik juhttiimi töö edastada kollektiivile, selleks korraldatakse eraldi seminar.

   Kui koostöö on edukas, siis paljudel juhtumitel järgneb koostöö lähtuvalt olukorrast või uute tegurite lisandudes, kus koos korrigeeritakse senist suunda või reageeritakse väliskeskkonna muutustele.

   Võta ühendust