Koolitused

Koolitus "Hirmust eduni"

TELLI KOOLITUS

Kuidas luua oma lugu ja saavutada konkurentsieelis?

Koolitus on mõeldud juhile, töötajale või kollektiivile, kellel on vajadus rääkida avalikkusega ning kujundada oma lugu, kuid kellel puuduvad teadmised ja oskused, kuidas seda teha nii, et kahjud oleksid võimalikud väikesed ja kasutegur võimalikult suur.

Meedia on “oma loo” levitamise ja imagoehituse tehniline tööriist. See tähendab, et kõige olulisem on võitlus oma imago eest ehk mida sinust räägitakse selja taga. Meediasuhtluses on vaja tunda teatud reegleid, sest vead imago ülesehituses on rasked ning vale müüdi sisse sattumine tihti saatuslik. Hirm teha vigu ja jääda lolliks takistab sõna võtmast, kuid õigete harjutuste ja ettevalmistusmetoodikate abil on võimalik treenida ning saavutada enesekindlus edukaks meediasuhtluseks.

“Oma lugu” on väärtuste süsteem, millele kogu ettevõtmine ja kommunikatsioon toetub. See loob imago ehk mida teised sinust selja taga räägivad, kujundab sõnumid ning valib strateegia – kes, kus ja kuidas räägib. Võitlus imago eest on võitlus elu eest, sest see määrab ära positsiooni ja eduvõimalused konkurentide seas.

Koolitusel saavad selgeks „Rebase reeglid“:

 1. OMA LUGU – Oma lugu tuleb endal teha! Hoia oma meediaväljund kontrolli all ja ära oota meedialt armuande.
 2. IMAGO – Imago on see, mida sinust räägitakse selja taga. Hea imago tagab usaldusväärsuse, usaldusväärsus tagab võimaluse oma sõnumit edukalt levitada. Meedia on sinu imago ehitamise tööriist.
 3. VASTUS – Tähtis pole küsimus, tähtis on vastus! See on kogu meediasuhtluse ideoloogia alus. Õpetus on suunatud oma vastuste väljamõtlemisele ja esitamise metoodikale.
 4. ETTEVALMISTUS – Avalikku suhtlemist ei ole olemas ilma ettevalmistuseta! Enamik meediakatastroofe on tingitud just kehvast ettevalmistusest.
 5. KUHU? – On mõtteid ja isegi tekst, aga kuhu ja kuidas nendega minna? Viimasel ajal on tekkinud palju uusi võimalusi.
 6. LÜHIDALT – Mida lühemalt räägid, seda rohkem aega saad! See põhimõte sunnib ette valmistama täpseid vastuseid, ütlusi, kõnekäände, vanasõnu.
 7. KRIIS – Igasuguseid olukordi võib ette tulla – kas kogemata või pahatahtlikkusest – ja nendeks tuleb valmis olla.
 8. OHUD – Libauudised, trollimine, infosõda, spinnimine, mõjuoperatsioonid, sotsiaalmeedia jne. Need sõnad murravad meie igapäevaellu vääramatu jõuga.

Teemad läbitakse loengu ja diskussiooni vormis. Teooria ja praktika on omavahel lõimunud. Koolitus on praktiline ja kõiki osalejaid aktiivselt kaasav, viiakse läbi grupiarutelusid, teste ja harjutusi.

Koolituse tulemusena mõistavad osalejad meedia ja reklaami mõju ning saavad aru sellesse isikliku panustamise vajalikkusest. „Oma loo“ väärtussüsteem suurendab valmisolekut erinevateks suhtlusolukordadeks ning annab enesekindlust õigete suhtlusotsuste tegemiseks nii kontaktis meediaga, kui ka müügis ja turunduses.

Koolitaja: Raul Rebane

Koolituse pikkus: Lühem 3 AT, pikem 6 AT (pikem koolituspäev hõlmab endas põhjalikumat praktilist osa)

Asukoht: Kokkuleppel

Hind: Küsi pakkumist

TELLI KOOLITUS:

Koolituse pakkumise jaoks kirjutage meile:

 • Ettevõtte/asutuse nimi
 • Kui suur on grupp ja kes on koolitatavad?
 • Kui pikka koolitust soovite?
 • Eelistatavad toimumise kuupäevad ja asukoht
 • Mis on teie peamine mure ehk mis eesmärgil koolitust soovite?

Motivatsioonikõne

TELLI KOOLITUS

Kutsu Raul Rebane rääkima

Motivatsioonikõne on jutustus, mille järel kuulaja tunneb, et „seda suudan ju mina ka“ või tekib tal soov midagi enda juures muuta. Eriti viimasel ajal on vajadus selliste sõnavõttude järel kasvanud. Firmad ja institutsioonid tahavad oma kollektiive positiivselt „raputada“. Oleme tähele pannud, et eriti mõjuvad on need jutustused, kus esinejal on mitte ainult teoreetilised teadmised, vaid ka praktiline edukas kogemus mingis valdkonnas.

Näiteid edukatest teemadest:

 1.           Külapoisist olümpiavõitjaks – Gerd Kanteri lugu
 2.           Hea meeskonna tegemine, hoidmine ja arendamine
 3.           Firma maine ja imago – iga töötaja on sinu brändi saadik
 4.           Meedia ja meie – hirmudest lahti!
 5.           Kuidas teha oma firma (küla, valla, kogukonna) lugu?
 6.           Taburetil on kolm jalga – töö, puhkus ja meelelahutus
 7.           Üritused, rituaalid, sümbolid kui ühiste väärtuste loojad ja kandjad

Motivatsioonikõne õige koht on näiteks firma suurüritustel, aastakonverentsil, aga ka jõulupeol, suvepäevadel või hoopis küla kokkutulekul. 
Teema ja fookus lepitakse tellijaga kokku võttes arvesse ootuseid ning organisatsiooni või valdkonna eripärasid. 

Esinemise pikkus on tavaliselt 30-45 minutit.

Hind: Küsi pakkumist

TELLI KOOLITUS:

Kirjutage või helistage ning kirjeldage oma soovi. Milline üritus on tulemas? Mis on teie peamine eesmärk? Kes ja kui suur on sihtgrupp? 

Individuaalne meediatreening

TELLI KOOLITUS

Üks-ühele meediatreening

Individuaalne meediatreening on üks-ühele koolitus, mis pühendub inimese arendamisele ja ettevalmistamisele meediasuhtluseks. Üks-ühele vestluse käigus selguvad peamised hirmud ja takistused ning harjutamist vajavad oskused. Koolitus on praktiline ning keskendub kommunikatsioonioskuste lihvimisele – viiakse läbi teste ja harjutusi ning antakse tagasisidet ja soovitusi edasiseks tööks iseendaga. Individuaalne meediateraapia on end vormina tõestanud kui kõige tõhusam ja kiirem meediasuhtluseks ette valmistamise viis.  

Üks-ühele meediatreening toimub turvalises (mitte avalikus) keskkonnas, mis soosib avatust ja usaldusväärsust. Üks sessioon kestab tavaliselt 1,5–2 tundi. Aeg ja koht lepitakse osalejaga eraldi kokku.

Hind: Küsi pakkumist

TELLI KOOLITUS:

Kirjutage või helistage ning kirjeldage oma soovi. Kas Teil või teie töötajal on ees tähtis meediaesinemine, konverentsil sõnavõtt või on vajadus tõsta üldiselt meediaga suhtlemise oskust ja julgust? 

"Täna oli viimane päev sinu elus, kui võis tekkida mõte suhelda meediaga ilma ettevalmistuseta."

- Raul Rebane

Koolitaja

KOMMUNIKATSIOONITREENER

Raul Rebane

Raul Rebane on suure tele- ja koolitajakogemusega meedia- ja kommunikatsiooniekspert. Ta on Eesti esimene “pärisrääkija”, kes on kirja pannud metoodilise õpiraamatu, mis aitab valmistuda meediasuhtluseks. Raamat “Hirmust eduni: Meediasuhtluse 8 reeglit” ilmus novembris 2019. aastal.

Lisaks raamatule eristub Raul ka oma mitmekülgse kogemusega meediaga töötamisel. Ta töötas 20 aastat televisioonis nii reporteri kui programmijuhina ning paljudel olümpiamängudel Euroopa Ringhäälingute Liidu infokoordinaatorina. Tänu sellele kogemusele oskab ta näha meediasuhtlust ajakirjaniku perspektiivist.

Gerd Kanteri tiimi loomine ja juhtimine lõi vajaduse tippsportlase meediasuhtluse strateegia väljatöötamiseks. Neid põhimõtteid rakendab ta tänaseni ka paljude teiste ülikonkurentsis olevate valdkondade strateegilises kommunikatsioonis.

Kolmas kogemus on konsultandi, koolitaja ja õppejõu praktika. Raul osales Eesti Euroopa Liitu astumise meediastrateegia konsulteerimisel ning on aastate jooksul meedia teemal koolitanud sadu organisatsioone ja üksikisikuid. Ta oli esimene, kes tutvustas Eesti avalikkusele infosõdade ja psühholoogiliste operatsioonide teooriat. Ta on kirjutanud sel teemal artikleid ja eestindanud raamatuid, esinenud kümnetel konverentsidel.

Raul on aktiivne kirjutaja ja kommentaator ka ise. 2017. aastal valiti ta Postimehe poolt Eesti arvamusliidriks.