Koolitused

Meediakoolitus "Hirmust eduni"

TELLI KOOLITUS

Kuidas suhelda meediaga hirmuvabalt ja edukalt?

Meediakoolitus “Hirmust eduni” on mõeldud juhile, töötajale või kollektiivile, kellel on vajadus rääkida avalikkusega ning kujundada oma lugu, kuid kellel puuduvad teadmised ja oskused, kuidas seda teha nii, et kahjud oleksid võimalikud väikesed ja kasutegur võimalikult suur.

Meedia on “oma loo” levitamise ja imagoehituse tehniline tööriist. See tähendab, et kõige olulisem on võitlus oma imago eest ehk mida sinust räägitakse selja taga. Meediasuhtluses on vaja tunda teatud reegleid, sest vead imago ülesehituses on rasked ning vale müüdi sisse sattumine tihti saatuslik. Hirm teha vigu ja jääda lolliks takistab sõna võtmast, kuid õigete harjutuste ja ettevalmistusmetoodikate abil on võimalik treenida ning saavutada enesekindlus edukaks meediasuhtluseks.

“Oma lugu” on väärtuste süsteem, millele kogu ettevõtmine ja kommunikatsioon toetub. See loob imago ehk mida teised sinust selja taga räägivad, kujundab sõnumid ning valib strateegia – kes, kus ja kuidas räägib. Võitlus imago eest on võitlus elu eest, sest see määrab ära positsiooni ja eduvõimalused konkurentide seas.

Koolitusel saavad selgeks „Rebase reeglid“:

 1. OMA LUGU – Oma lugu tuleb endal teha! Hoia oma meediaväljund kontrolli all ja ära oota meedialt armuande.
 2. IMAGO – Imago on see, mida sinust räägitakse selja taga. Hea imago tagab usaldusväärsuse, usaldusväärsus tagab võimaluse oma sõnumit edukalt levitada. Meedia on sinu imago ehitamise tööriist.
 3. VASTUS – Tähtis pole küsimus, tähtis on vastus! See on kogu meediasuhtluse ideoloogia alus. Õpetus on suunatud oma vastuste väljamõtlemisele ja esitamise metoodikale.
 4. ETTEVALMISTUS – Avalikku suhtlemist ei ole olemas ilma ettevalmistuseta! Enamik meediakatastroofe on tingitud just kehvast ettevalmistusest.
 5. KUHU? – On mõtteid ja isegi tekst, aga kuhu ja kuidas nendega minna? Viimasel ajal on tekkinud palju uusi võimalusi.
 6. LÜHIDALT – Mida lühemalt räägid, seda rohkem aega saad! See põhimõte sunnib ette valmistama täpseid vastuseid, ütlusi, kõnekäände, vanasõnu.
 7. KRIIS – Igasuguseid olukordi võib ette tulla – kas kogemata või pahatahtlikkusest – ja nendeks tuleb valmis olla.
 8. OHUD – Libauudised, trollimine, infosõda, spinnimine, mõjuoperatsioonid, sotsiaalmeedia jne. Need sõnad murravad meie igapäevaellu vääramatu jõuga.

Teemad läbitakse loengu ja diskussiooni vormis. Teooria ja praktika on omavahel lõimunud. Koolitus on praktiline ja kõiki osalejaid aktiivselt kaasav, viiakse läbi grupiarutelusid, teste ja harjutusi.

Koolituse tulemusena mõistavad osalejad meedia ja reklaami mõju ning saavad aru sellesse isikliku panustamise vajalikkusest. Grupi „oma loo“ väärtussüsteem suurendab valmisolekut erinevateks suhtlusolukordadeks ning annab enesekindlust õigete suhtlusotsuste tegemiseks nii kontaktis meediaga, kui ka müügis ja turunduses ning konverentsil esinemistel.

Koolitaja: Raul Rebane

Koolituse pikkus: Lühem 4 AT, pikem 6 AT, põhjalikum kahepäevane 

 

 1. Lühem koolitus (4 AT) koosneb kahest moodulist (2 x 1,5h + paus). Koolituse sisu ehitatakse üles vastavalt tellija vajadustele ja osalejate varasemale meediasuhtluse kogemusele. Sisaldab vähemalt ühte praktilist testi või harjutust (nt oma loo ehk identiteedi väljatöötamine, intervjuu ettevalmistuse harjutamine).
 2. Pikem koolitus (6 AT) koosneb kolmest moodulist (3 x 1,5h + üks pikem lõunapaus, üks lühem kohvipaus). Koolituse sisu ehitatakse üles vastavalt tellija vajadustele ja osalejate varasemale meediasuhtluse kogemusele. Pikem koolitus võimaldab minna praktiliste harjutustega rohkem süvitsi, need lepitakse vastavalt vajadusele kokku (oma loo ehk identiteedi väljatöötamine, intervjuu ettevalmistuse ja/või intervjuu andmise harjutamine, kriitiline intervjuu vms).
 3. Kahepäevane põhjalikum koolitus (6AT + 6AT või 6AT + 4 AT või 4AT + 4AT) võimaldab minna meediasuhtluse treenimisega rohkem süvitsi. Esimesel päeval õpitakse meediasuhtluse reegleid, ettevalmistusmeetodeid, luuakse oma lugu ning selgitatakse välja osalejate valmisolek meediasuhtluseks (kas ja millised on hirmud, millele tuleks tähelepanu pöörata) – luuakse psühholoogiline ettevalmistus. Teisel päeval harjutatakse, saadakse tagasisidet ning parandatakse oskuseid – toimub treening. Kahepäevane koolitus võimaldab teisel päeval kasutada ka videotreeningut. Seda ei tehta kunagi esimesel päeval ilma põhjalikuma ettevalmistuseta inimestele, et välistada võimalik kaamera traumeering. Videotreening on aga väga võimas meetod eduka meediasuhtluse tõeliseks omandamiseks. Koolituse pikkus valitakse vastavalt osalejate arvule, osalejate varasemale ettevalmistusele ning tellija ootustele ja võimalustele.

Üks-ühele treening: Meediakoolituse käigus võib selguda, et mõnele olulisele kõneisikule on vaja täiendavat individuaalset treeningut, selle soovituse võib koolitaja juhile päeva lõpus anda. Üks-ühele treeningu võimalused on väga erinevad, lähtutakse individuaalsest vajadusest. Loe lähemalt üks-ühele treeningu kohta allpool.

Täiendmaterjal: Raamat „Hirmust eduni. Meediasuhtluse 8 reeglit“ (R. Rebane, 2019) on koolitusel õpitut täiendav ja kinnitav teos. Kuidas kujundada oma esinemiste ideoloogiat (oma lugu), kuidas koostada sõnumeid, kuidas valmistuda esinemisteks kuni riietuseni välja on raamatus kokku võetud 8 reegliga. Oma kogemusi jagavad Eesti tippajakirjanikud, kellel on kümnete tuhandete intervjuude kogemusi. Raamatu harjutused on koostatud viisil, et neid on võimalik ka kodus üksi teha ja saavutada kiiresti oma oskuste paranemine.

Asukoht: Kokkuleppel

Hind: Küsi pakkumist

TELLI KOOLITUS:

Koolituse pakkumise jaoks kirjutage meile:

 • Ettevõtte/asutuse nimi
 • Kui suur on grupp ja kes on koolitatavad?
 • Kui pikka koolitust soovite?
 • Eelistatavad toimumise kuupäevad ja asukoht
 • Mis on teie peamine mure ehk mis eesmärgil koolitust soovite?

Motivatsioonikõne

TELLI ESINEMINE

Kutsu Raul Rebane rääkima

Motivatsioonikõne on jutustus, mille järel kuulaja tunneb, et „seda suudan ju mina ka“ või tekib tal soov midagi enda juures muuta. Eriti viimasel ajal on vajadus selliste sõnavõttude järel kasvanud. Firmad ja institutsioonid tahavad oma kollektiive positiivselt „raputada“. Oleme tähele pannud, et eriti mõjuvad on need jutustused, kus esinejal on mitte ainult teoreetilised teadmised, vaid ka praktiline edukas kogemus mingis valdkonnas.

näited edukatest teemadest

Raul Rebane tutvustab võtteid ja mõtteviise, kuidas grupp mehi külapoisist olümpiavõitjat aitas teha. Teadmised, kogemused ja kaine mõistus olid suureks abiks. Eelkõige aga usk, et inimesed on võimelised palju rohkemaks kui nad arvavad. Seda sõltumata tegevusvaldkonnast. Raul üritab veenda, et spordis õpitavad ülikonkurentsimudelid on hästi rakendatavad ka mujal.

Hea meeskonna tegemine, hoidmine ja arendamine ülikonkurentsis võistleva Gerd Kanteri tiimi kogemusel.

Mida räägitakse sinust selja taga? See ongi sinu imago.

Mainet ei saa osta reklaamide ja kena kujundusega. Tuleb luua oma lugu ning panna see elama oma elu. Oma lugu on formaat, milles kõik organisatsiooniliikmed on ühiselt kokkuleppinud, need on väärtused, millesse igaüks usub ning mida endas edasi kannab.  

Avaliku esinemise hirm ületab osade andmete järgi surmahirmu. See on tõsine asi. Õigete teadmiste, oskuste ja harjutusmeetodite abil on aga võimalik hirmudest vabaneda ja õppida meediaga enesekindlalt suhtlema. Millised on peamised hirmud meediaga suhtlemisel? Kuidas nendega toime tulla? Motivatsioonikõne “Meedia ja meie – hirmudest lahti!” on kui meediameditsiini kiirabi – annab esmased teadmised, kustutab suurema hirmu ning suunab edasi õigesse osakonda õppima.

Ei ole midagi väärtuslikumat, kui oma firma/kodukandi üle uhke inimene. Oleme Raul Rebasega käinud erinevates Eesti paikades koolitamas, kuidas luua ja rääkida oma lugu. Igal külal, vallal, institutsioonil on palju väärtuslikku, mida kommunikatsioonis rõhutada, et teha naaber/konkurent kadedaks. 

Meelelahutusel on oma täisväärtuslik koht puhkuse ja töö kõrval. Kõike peab olema võrdselt, et hoida tasakaalus ja terve nii keha kui vaim. Meelelahutus on nagu sõna ütleb meele lahutamine millestki. Meil on vaja oma ajus lahti ühendada töömõtted ja mured. Nagu pideva pinge all jääb haigeks keha, nii väsib ka inimese vaim.

Raul Rebane räägib Gerd Kanteri tiimi näitel ja praktiliste kogemuste varal, kuidas töö, puhkeaja ja meelelahutuse planeerimine tagab töö efektiivsuse ja soovitud tulemused.

Üle 20 aasta on Raul Rebane käinud pere ja tuttavatega igal aastal 23. juunil vabalt valitud Vabadussõja ausamba juures üle Eesti. Naised panevad lilli ja tehakse pilti, kes soovib, see laulab. Miks? Kõige tähtsamad väärtuspõhised sõnumid antakse edasi ürituste, rituaalide ja sümbolitega. Ainult nii saame tõeliselt näidata järeltulevatele põlvedele, mida tähendab vabadus. 

Sümbolitel, üritustel ja rituaalidel on väga tugev emotsionaalne võim. Nendes kajastuvad lood, mis ületavad ajaraame. Motivatsioonikõne rõhutab väärtuste loojate ja kandjate tähtsust ning tõstab motivatsiooni luua ühisüritusi, rituaale, sümboleid. 

Ebaõnnestumistega saame hakkama, aga kuidas toime tulla eduga? Kuidas taastada motivatsiooni?

Väga paljud inimesed, firmad ja institutsioonid tunnevad, et pärast paljusid tööaastaid, toimub huvi ja motivatsiooni langus. Juhtidel on see pidev probleem. Olukorra tegi keerulisemaks ka koroonaaeg, mil inimestel jäi selgelt puudu vahetust suhtlemisest saadavatest emotsioonidest.

Motivatsiooni langus on väga suur probleem ülikonkurentsiga aladel, näiteks spordis, kus õigest meeleseisundist sõltub kõik, kas võit või kaotus. Näiteks individuaalalade olümpiavõitjatest võidab teise medali umbes 5% sportlastest, kolmanda ainult 1%. Enamikel juhtudel on saavutusvõime languse taga motivatsiooni ja meeleseisundiga seotud probleemid.

Kuidas säilitada või taastada kõrget saavutusvõimet? Individuaalsed ja grupilised meetodid on veidi erinevad, kuid kõige halvem meetod on selle teemaga mitte tegeleda. Erineva valdkonna inimeste ja firmade praktilised kogemused on väga õpetlikud.

Märksõnad teema juurde: Küllastumine, klaaslagi, puhkus, meelelahutus, üritused, rituaalid, tseremooniad, koolitused, teema vahetus

Motivatsioonikõne õige koht on näiteks firma suurüritustel, aastakonverentsil, aga ka jõulupeol, suvepäevadel või hoopis küla kokkutulekul. 

Teema ja fookus lepitakse tellijaga kokku võttes arvesse ootuseid ning organisatsiooni või valdkonna eripärasid. 

Esinemise pikkus: Kõige efektiivsemad inspiratsioonikõned on TEDx stiilis ehk kuni 18 minutit. Levinud on ka 30-45 minutilised etteasted.

Hind: Küsi pakkumist

TELLI KOOLITUS:

Kirjutage või helistage ning kirjeldage oma soovi ja teemaeelistust.

Äratuskell!

TELLI LOENG

Mõtlemapanevad teemad Zoomi-kohvihommikul

Nimi „äratuskell“ on pärit Gerd Kanteri treenerilt Vesteinn Hafsteinssonilt. See tähendab kas keha või vaimu äratamist võistlusteks või tööks. Meie puhul tähendab see hommikust 30-40 minuti pikkust loengut huvitaval ja aktuaalsel teemal, millele järgneb soovi korral küsimuste ja arutelu voor ca 15 min. Koroona õpetas firmasid ja institutsioone kasutama osavalt Zoomi või Teamsi, kus reeglina „Äratuskella“ loengud toimuvadki. Online keskkondade eelis on inimeste kiire ja efektiivne kokkukutsumine ja seda ka üle maailma. Loenguid on võimalik tellida nii eesti kui inglise keeles.

Teemad, mille vastu kõige enam huvi tuntakse:

 • Erinevad kriisid
 • Ukraina sõda
 • Infosõda
 • Meedia erinevad aspektid
 • Valeuudiste äratundmine
 • Meeskond ja motivatsioon
 • Saavutusvõime arendamine

Kui on aktuaalsed teemad, mida me ise ei valda, siis on meil võimalus soovitada oma sõprade hulgast neid, kes on head ja huvitavad esinejad.

Aeg: 30-40 min + Q&A

Koht: Online keskkond (nt Teams, Zoom)

Hind: Küsi pakkumist

Individuaalne meediatreening

TELLI KOOLITUS

Üks-ühele koolitus

Individuaalne meediatreening on üks-ühele koolitus, mis pühendub inimese arendamisele ja ettevalmistamisele meediasuhtluseks. Üks-ühele vestluse käigus selguvad peamised hirmud ja takistused ning harjutamist vajavad oskused. Koolitus on praktiline ning keskendub kommunikatsioonioskuste lihvimisele – viiakse läbi teste ja harjutusi ning antakse tagasisidet ja soovitusi edasiseks tööks iseendaga. Individuaalne meediatreening on end vormina tõestanud kui kõige efektiivsem ja kiirem meediasuhtluseks ette valmistamise viis. Suurim eelis on personaalse tagasiside andmise võimalus ja seeläbi kiiresti õppimine. Grupikoolitustel ei ole see võimalik, sest osa vajalikke soovitusi ja hinnanguid on väga individuaalsed, mida teiste ees välja tuua ei saa.

Koolituse etapid:

 • Testid esinejatüübi kindlaksmääramiseks
 • Soovitused oma formaadi (stiili) väljatöötamiseks, muutmiseks või arendamiseks
 • Ettevalmistusmetoodikad ja harjutused erinevateks esinemisteks (seisukoht, kommentaar, diskussioon, isikulugu, konverents jne)
 • Sparring (väga intensiivne treening küsimuste-vastuste vormis koos tagasiside ja vajadusel parandustega)
 • Soovitused edaspidiseks arenguks ja kodused harjutused

Ühe sessiooni jooksul on võimalik läbida kas kõik või osad etapid, keskendutakse kõige olulisemalt.

Kellele ja millal üks-ühele meediatreening sobib?

Individuaalne meediatreening on eriti kasulik enne tähtsat meedia- või konverentsiesinemist. Ettevõtted näevad üks ühele treeningu vajadust olulistele kõneisikutele, näiteks kõrgetel juhtivatel kohtadel isikutele, kes esindavad nii ennast kui ettevõtet vastutusrikastel teemadel. Üks-ühele treeningut kasutatakse ka „Hirmust eduni“ meediakoolitusele täienduseks.

Aeg: Üks sessioon kestab tavaliselt 1,5–2 tundi. Aeg ja koht lepitakse osalejaga eraldi kokku.

Koht: Sessiooniks kohtutakse turvalises (mitte avalikus) keskkonnas, mis soosib avatust ja usaldusväärsust. Asukoht lepitakse osalejaga eraldi kokku

Hind: Küsi pakkumist

TELLI KOOLITUS:

Kirjutage või helistage ning kirjeldage oma soovi. Kas Teil või teie töötajal on ees tähtis meediaesinemine, konverentsil sõnavõtt või on vajadus tõsta üldiselt meediaga suhtlemise oskust ja julgust? 

"Täna oli viimane päev sinu elus, kui võis tekkida mõte suhelda meediaga ilma ettevalmistuseta."

- Raul Rebane

Koolitaja

KOMMUNIKATSIOONITREENER

Raul Rebane

Raul Rebane on suure tele- ja koolitajakogemusega meedia- ja kommunikatsiooniekspert. Ta on Eesti esimene “pärisrääkija”, kes on kirja pannud metoodilise õpiraamatu, mis aitab valmistuda meediasuhtluseks. Raamat “Hirmust eduni: Meediasuhtluse 8 reeglit” ilmus novembris 2019. aastal.

Lisaks raamatule eristub Raul ka oma mitmekülgse kogemusega meediaga töötamisel. Ta töötas 20 aastat televisioonis nii reporteri kui programmijuhina ning paljudel olümpiamängudel Euroopa Ringhäälingute Liidu infokoordinaatorina. Tänu sellele kogemusele oskab ta näha meediasuhtlust ajakirjaniku perspektiivist.

Gerd Kanteri tiimi loomine ja juhtimine lõi vajaduse tippsportlase meediasuhtluse strateegia väljatöötamiseks. Neid põhimõtteid rakendab ta tänaseni ka paljude teiste ülikonkurentsis olevate valdkondade strateegilises kommunikatsioonis.

Kolmas kogemus on konsultandi, koolitaja ja õppejõu praktika. Raul osales Eesti Euroopa Liitu astumise meediastrateegia konsulteerimisel ning on aastate jooksul meedia teemal koolitanud sadu organisatsioone ja üksikisikuid. Ta oli esimene, kes tutvustas Eesti avalikkusele infosõdade ja psühholoogiliste operatsioonide teooriat. Ta on kirjutanud sel teemal artikleid ja eestindanud raamatuid, esinenud kümnetel konverentsidel.

Raul on aktiivne kirjutaja ja kommentaator ka ise. 2017. aastal valiti ta Postimehe poolt Eesti arvamusliidriks.